IEG Stravovacie služby

Karantena

 

 

 

Ponuka celodennej stravy pre osoby v karanténe 

Celodenná strava v celkovej cene 11,90 € s DPH vrátane dovozu

Zabezpečujeme celodennú stravy vrátane dovozu v režime “ karanténa “ systémom bez-kontaktného doručenia na adresu odberateľa 1x denne.

Platba pre zmluvných klientov je na základe objednávky a následnej fakturácie skutočne dodanej stravy za dohodnuté obdobie po skončení obdobia 14 dní súhrne ( cena za obdobie 14 dní je 166,60€ s DPH , pri skrátenej dobe karantény sa účtujú iba dni kedy bola strava skutočne dodaná 11.90€ x počet dní ) .

Platba pre nezmluvných klientov je týždenne vopred úhradou na základe pred-faktúry vždy 3 dni pred odberom stravy ( cena za obdobie 7 dní je 83,30€ s DPH ) .

Rozvoz zabezpečujeme iba vrámci Bratislavy

Pre dovoz stravy je potrebné dodať nasledovné :

  • Meno a priezvisko ( konečný odberateľ )
  • Adresa dodania  ( konečný odberateľ )
  • Telefonický kontakt  ( konečný odberateľ )

Strava sa považuje za doručenú doručením v deň odberu na adresu konečného odberateľa