IEG Stravovacie služby

Kontakt

Logo 2014

Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby QR IEG
IČO: 11707402
DIČ: 1020261121

Areál SAV
Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava

Riaditeľstvo spoločnosti
Areál SAV
Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava

Igor  G o r u š aIgor Gorusa
telefón: 0905409724

e-mail: igor.gorusa ( @ ) vasestravovanie.sk

Marek  G a r a y
telefón: 09153966O9

e-mail: marek.garay ( @ ) vasestravovanie.sk

 

Objednávky stravných jednotiek tel.: 0917 111 552

elektronické a emailové objednávky

e-mail: objednavky ( @ ) vasestravovanie.sk

 

Personálne oddelenie

telefón: 0905608836

e-mail: personalne( @ ) vasestravovanie.sk

 

Objednávky stravných lístkov a fakturácia

Zuzana Benkovičova
telefón: 0908784511

e-mail: zuzana.benkovicova ( @ ) vasestravovanie.sk

 

Dotácie na stravovanie detí a žiakov
prevádzka Šaštín

Eva Gorušová
telefón: 0908743989

 

Riadenie prevádzky kuchyne a zásobovanie

Robert Goruša
Areál SAV
Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava

mobil: 0905269050

e-mail: robert.gorusa ( @ ) vasestravovanie.sk

e-mail: bufet ( @ ) vasestravovanie.sk

 

Hygiena –  kontrolné činnosti 

Milan Šooš
Areál SAV
Dúbravská cesta č.9, 831 01 Bratislava

 

 

 

 

Optimalizované pre

browser-icons