IEG Stravovacie služby

Varíme pre Vás

 

Pokiaľ hľadáte spoľahlivého partnera pre zabezpečenie spoločného ( závodného stravovania ) ste na správnom mieste. Naša spoločnosť s dlhoročnými skúsenostiam pre Vás zabezpečí kompletný servis v oblasti spoločného stravovania, vrátane možnosti dodania technologických zariadení.

Vážený partner,
cieľom  firmy Igor Goruša-I.E.G. stravovacie služby je zabezpečiť pre svojich klientov vždy kvalitné stravovacie služby v závislosti na dohodnutej cene stravného lístka tak, aby sa vytvoril dlhodobý partnerský vzťah výhodný pre obe strany.23455321-229x300

V roku 2011 naša spoločnosť oslávila okrúhle výročie – dvadsať rokov svojho pôsobenia na poli poskytovania gastronomických služieb. Dvadsať rokovje znakom dospelosti nielen u človeka, ale aj spoločnosti, ktorá už dve desaťročia poskytuje na poli spoločného stravovania pre svojich zákazníkov služby a servis získaný dokonalými znalosťami a skúsenosťami v oblasti spoločného stravovania. Niekoľko desiatok obedov, ktoré sme denne pripravovali na začiatku nášho pôsobenia sa po čase zdalo byť málo a počas tejto doby sa neustále zvyšovalo. Kvalita a cena ponúkaných jedál, ako aj spôsob ich servírovania našim klientom hovoria sami za seba. V prípade záujmu o naše stravovacie služby sme schopní naše pôsobenie ďalej rozširovať. Spokojný stravník je totiž náš cieľ. Za náš úspech vďačíme ale aj všetkým partnerským organizáciám a našim dodávateľom, ako aj stravníkom, ktorí vedia oceniť kvalitu nami poskytovaných služieb.